Hållbarhet

Så här jobbar vi med hållbarhet

Verksamheten bygger på att vi ska utveckla och säkerställa kundens behov, med rätt förutsättningar, engagemang och ansvar når vi dit.

Vi jobbar med att stimulera och engagera personalen, så att alla känner sig delaktiga och vill bidra till vår noll fels vision.

Vi strävar efter att vara ett föredöme i miljösynpunkt och skall arbeta för att ständig förbättra oss.

Kvalitets- och miljöarbetet är ingen kostnad utan en investering för framtiden.

Kvalitetscertifierade enligt IATF 16949, ISO 9001 och ISO 14001.

Beslag & Metall ISO 9001

Beslag & Metall ISO 14001

Beslag & Metall IATF  16949

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att Beslag & Metall förknippas med kvalitet och nöjda kunder.

Företaget och alla anställda ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov.

Det förutsätter att vi levererar produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.

För att nå vår målsättning arbetar vi med ständiga förbättringar i alla led och strävar mot noll fel vid alla aktiviteter från konstruktion via produktion, till kund.

Miljöpolicy

Vår målsättning är att vara ett föredöme inom vår nisch som metall- och ytbehandlingsindustri vad gäller påverkan på miljön samt energianvändning.

Genom en välorganiserad kontroll och styrning av energi – och miljöpåverkande aktiviteter, uppfyller vi de lagar och krav som ställs på oss av myndigheter och andra intressenter.

Kontinuerligt minskas vår miljöpåverkan genom ständiga förbättringar.

Vi säkerställer personalens energi – och miljömedvetenhet via introduktionsutbildningar.

Vi möter våra kunders krav med så liten påverkan på miljön som vår process tillåter.

Visselblåsning

På Beslag & Metall jobbar vi för att ha en öppen och transparent arbetsplats där du som arbetstagare ska känna dig trygg och där inga missförhållanden ska förekomma.

Här kan du läsa mer om visselblåsning eller skapa en rapport.

 

Vårt hållbarhetsarbete 2022

Bläddra i vår hållbarhetsrapport eller klimatberäkning  genom att klicka på bilden och få en sammanfattning av det hållbarhetsarbete som vi genomfört under 2022.
Du kan även läsa den som pdf här.

 

Bläddra i vår hållbarhetsrapport