Miljö- och hållbarhetspolicy

Miljö- och hållbarhetspolicy

Beslag & Metall arbetar kontinuerligt med att minska negativ miljöpåverkan. Vi eftersträvar en miljövänlig profil för verksamheten genom effektiv hushållning av resurser som skapar ett samhälle med god hälsa och välbefinnande.