Vad är en visselblåsning?

På Beslag & Metall jobbar vi för att ha en öppen och transparent arbetsplats där du som arbetstagare ska känna dig trygg och där inga missförhållanden ska förekomma. En visselblåsning är en rapportering om att något inte står rätt till och kan genomföras av vem som helst som har en relation till vår arbetsplats, en anställd, en tidigare anställd, en person som har en relation till någon på företaget, en underleverantör och så vidare. En visselblåsning kan vara anonym och då kan du använda dig av vårt rapporterings-formulär eller så kan du vända dig till din närmsta chef, en kollega eller vår HR-ansvarig. 

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro. Vill du veta mer om en säker visselblåsarfunktion och säkra interna rapportkanaler? Läs om EU:s visselblåsardirektiv här. Du kan läsa om den nya svenska visselblåsarlagen här.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Har du fler frågor?

Har du andra funderingar eller vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor kontakta vår HR-avdelning.

Skapa en rapport

Fyll i formuläret så skickas det till vår HR-ansvarig. Rapporten är helt anonym.

Visselblåsning