Kvalitet

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att Beslag & Metall förknippas med kvalitet och nöjda kunder.

Företaget och alla anställda ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov.

Det förutsätter att vi levererar produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.

För att nå vår målsättning arbetar vi med ständiga förbättringar i alla led och strävar mot noll fel vid alla aktiviteter från konstruktion via produktion, till kund.

Kvalitetscertifierade enligt TS 16949, ISO 9001 och ISO 14001.

Beslag & Metall 9001

Beslag & Metall 14001

Beslag & Metall IATF 16949