Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att Beslag & Metall förknippas med kvalitet och nöjda kunder. Företaget och alla anställda ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter att vi levererar produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.

För att nå vår målsättning arbetar vi med ständiga förbättringar i alla led och strävar mot noll fel vid alla aktiviteter från konstruktion via produktion, till kund.

     

    Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och IATF 16949.

    Beslag & Metall 9001

    Beslag & Metall 14001

    Beslag & Metall IATF 16949