Vi känner oss hedrade att Volvocars har valt oss som en av deras leverantörer inom plåtsegmentet. Vi ser fram emot att utvecklas och växa tillsammans med dem.

De första detaljerna kommer att levereras efter semestern år 2020.

Med på bilden är Sivert Ekenmo KAM, Pernilla Wrethander Materialplanerare och Arben Ropica Projektledare.