Vi vill vara föredömliga och bidra till en ren miljö där vi även sparar in på kostnaden för energiförbrukingen och kunna möta kundernas miljökrav.

Yta: 5 500 kvm

Installerad effekt: 1,1 megawatt

Produktion: 900 000 kWh

Solceller: 2182 moduler

Vikt: 57 ton (exklusive kablar)

Elkablar: 15 000-20 000 m

Livslängd: 30 år