Miljö- och hållbarhetspolicy

Miljö- och hållbarhetspolicy

Beslag & Metall arbetar kontinuerligt med att minska negativ miljöpåverkan. Vi eftersträvar en miljövänlig profil för verksamheten genom effektiv hushållning av resurser som skapar ett samhälle med god hälsa och välbefinnande.

 

Vår produktion av solel

Följ vår elproduktion på vår solcellsanläggning.