Tillsammans med sju andra tillverkningsföretag i kommunen fick vi besök av totalt 90 elever från skolorna i Vetlanda. Vår förhoppning är att eleverna fick en positiv bild av att vi är ett modernt industriföretag där olika yrkesroller och kompetenser behövs såsom exempelvis kreativitet, problemlösning, kundkontakt, marknadsföring, språkkunskaper, informations- och kommunikationsteknik.