På grund av pågående Covid-19 och kundernas nedtrappade behov kommer vi att minska produktionskapaciteten till 40%. Vi kommer följa kundernas planer noggrant och vidta de åtgärder som krävs. Utleveranser kommer att ske vissa dagar.

Tjänstemannasidan kommer att vara korttidspermitterade till 40% och arbeta tisdag-torsdag. Växeln kommer att vara stängd måndag och fredag. Vid akuta frågor kontakta Pelle Holmberg 0383-34917

Due to ongoing Covid-19 and the customer’s needs, we will reduce production capacity to 40%. We will follow customer plans carefully and take the necessary action. Deliveries will be out shipped some few days/week.

The official side will be short-term permissible to 40% and work Tuesday-Thursday. The switch will be closed Monday and Friday. For urgent questions contact Pelle Holmberg 0383-34917