Bogelack

Bogelack AB är en lackeringsindustri med inriktning mot kunder med stort krav på hög kvalitet, logistik och korrosionsskydd.

Vår moderna anläggning motsvarar kraven från  lastbilsindustrin.

Vi utför zink-mangan fosfatering, ED lackering och pulverlackering.

För att säkerställa hög kvalitet och minimera kostnader sker fixturavbränning i egen regi. Montering och lämplig efterbearbetning utförs.

Vi erbjuder också förpackning av de färdiglackerade detaljerna för leverans direkt till slutkund

Företaget ägs av Beslag & Metall.
För mer information, gå in på www.bogelack.se