Verktyg

Verktygsavdelning på företaget svarar för konstruktion och tillverkning av verktyg för vår produktion och prototyptillverkning.

Förutom verktygstillverkning arbetar avdelningen med underhåll och utveckling av produkter. Till förfogande står en modern maskinpark och datorstöd.

Vi arbetar med hjälp av Solid Works och Mastercam.
Maskinparken består av trådgnistar, ett flertal 3D-fleroperationsmaskiner samt manuella fräsar och svarvar.

Exempel på verktyg som tillverkas:

Följdverktyg
Kontrollfixturer
Svetsfixturer
Manuella verktyg
Monteringsfixturer