Nu är den på plats!

Fyra år och 3 500 kvadratmeter senare har Skandinaviens största press flyttat in i Ekenässjön. Kunderna står redan på kö.

– Det är mäktigt och stort, säger Torbjörn Gustavsson, investeringsansvarig.

På väggen framför hans skrivbord hänger en noggrann planering där det noterats en specifik dag för varje moment. Det har varit tuffa dagar även om allt har flutit på enligt planen. Många beslut har tagits under resan och ett av de största var givetvis att välja tillverkare av pressen.

– Vi åkte runt i hela Europa och besökte fabriker och leverantörer. Sex tillverkare kokades ner till två och av dem valde vi sedan tyska Schuler, säger Torbjörn.

Tysk kvalitet och noggrannhet tillsammans med modern servoteknik avgjorde valet. De olika leverantö­rernas sätt att bygga maskinerna studerades och man kom fram till att Schuler har den bästa lösningen. Pressens drivning är uppbyggd av få delar, vilket ses som en fördel rent servicemässigt. Servotekniken sparar verktygen och möjliggör tillverkning av mer komplexa detaljer.

Torbjörn betvivlar att en liknande investering gjorts i kommunen tidigare. Företaget har inte sparat utan hellre valt att bygga på den ursprungliga ordern.

Ett extra styvt stativ har beställts för att minska utfjädringen i stativet. Det ger snävare toleranser och detal­jer av högre kvalitet samtidigt som verktygen slits mindre.

Under pressarna finns det två conveyrar för att separera och trans­portera skrotet utan att det tar plats ovan mark.

– Byggnationen andas framtidstro, vi har redan i den här fasen planerat för ytterligare två likadana maskiner i samma hall.

– Vi ångrar ingenting, allt har gjorts på rätt sätt!