Implementering av system för produktionsuppföljning


Beslag & Metall implementerar Axxos OEE på sina maskiner. I nuläget är 19 maskiner igång och ytterligare 7 maskiner kommer att driftsättas under kvartal 1 2014. Produktionsuppföljningssystemet samlar in data från maskinen där operatören kan följa upp störningar och felkällor. Vid införandet av Axxos har vi också infört daglig styrning där fokus ligger på att skapa rätt förutsättningar för operatören och att optimera maskinen. Varje dag följs resultatet upp och beslut fattas om nya åtgärder som vidtas.

 

För att underlätta arbetet med Axxos har företaget även integrerat Axxos OEE med Monitor. Det innebär att vi får en enkel och effektiv hantering av ordrar samt att vi får ut information på artikelnivå.

 

Nästa steg i arbetet med Axxos OEE blir att titta på hur vi kan
visualisera resultaten på TV-skärmar ute i produktionen och få en
lätt överskådlig blick.